Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Starohorská 6-16